UTVECKLA AFFÄRSPLAN

Alltför många affärsidéer hamnar i skrivbordslådan och för få affärsmöjligheter tillvaratas. Detta vill vi ändra på.

Att utveckla en affärsplan handlar om att beskriva hur en affärsidé kan översättas i en realistisk strategi, affärsmodell och en tydlig plan hur man ska uppnå affärsmålet.

Med det som utgångspunkt erbjuder vi ett intensivprogram med få deltagare och korta arbetspass för er som snabbt vill lära er att beskriva och planera genomförandet av en affärsidé. Ur kursinnehållet

Programmet innehåller

Genomförande

Samlingarna genomförs med hjälp av Zoom videokonferensrum. Varje samling innehåller inledande teori – och diskussionsavsnitt samt ett antal frågeställningar som vi tillsammans utvecklar, diskuterar och svarar på. Mellan samlingarna kommer det finnas tillämpningsuppgifter som du självständigt kan arbeta vidare med.

För att dokumentera våra aktiviteter, följa upp och hålla all information uppdaterad kommer du få möjlighet att använda mallar, affärsplanbyggare och prognosverktyg som stöd. Dessa verktyg kommer du även kunna använda efter kursen, så att du kan fortsätta att arbeta vidare med ditt projekt.

On-line grupper

Fördelarna med interaktiva on-line grupper är många, inte bara att du enklare planerar och kombinerar det med ditt dagliga arbete och andra aktiviteter, du slipper tidsödande resor-och tillkommande kostnader med fysiska möten. Och till skillnad från e-learning (passivt lärande) skapar on-line möten en kanal för aktivt lärande och gemensam diskussion där man kan bolla idéer med varandra vilket genererar ökat engagemang, fler perspektiv, bättre förståelse och mer innovativa resultat.

Kursledare

Om Thomas

Thomas Hagbard har under drygt 20 år arbetat med att hjälpa entreprenörer, organisationer och företagsledare att utforska och utnyttja möjligheter att skapa nya produkter och tjänster. Thomas har faciliterat över 800 workshops samt certifierat över 600 personer i Leading Innovation dvs i förmågan att designa, leda och dokumentera kreativa och innovativa utvecklingsprojekt. Thomas har skrivit tre böcker om kreativa processer och gruppsamverkan.

Om Lars

Lars Hedman är certifierad coach och Lean Business Advisor med stor praktisk erfarenhet av affärsutveckling från både små, medelstora och internationella företag. Sedan några år tillbaka jobbar Lars som konsult och kursledare där han hjälper entreprenörsstödjande organisationer att implementera moderna affärsrådgivningsmetoder och verktyg samt leder kurser och utbildningar inom entreprenörskap och affärsutveckling för bl.a. Folkuniversitetet och Brewhouse .

KURSINNEHÅLL

1. AFFÄRSPLANENS MÖJLIGHETER

2. RINGA IN NYCKELKUNDER OCH BEHOV

3. INVENTERA MJUKA OCH HÅRDA RESURSER

4. DESIGNA AFFÄRSMODELL

5. PROJEKTERA MÅL OCH UPPGIFTER

6. SÄTTA IGÅNG DIN AFFÄRSPLAN