UTNYTTJA ENTREPRENÖRSKAP

Allt färre har idag tid med att tillvarata sina egna unika resurser fullt ut för att utveckla sitt entreprenörskap. Detta vill vi ändra på.

Faktum är att forskningen visar att 72 % av alla företagare saknar en klar syn över deras entreprenöriella förmåga. Då entreprenörskap är något man gör blir således risken stor att affärsframgångarna uteblir om man använder felaktigt tankesätt för att hitta och utveckla företagets tillväxtmöjligheter.

Med det som utgångspunkt erbjuder vi ett intensivprogram med få deltagare och korta arbetspass. Ur kursinnehållet

Programmet innehåller

Genomförande

Samlingarna genomförs med hjälp av Zoom videokonferensrum. Samlingarna innehåller inledande teori – och diskussionsavsnitt samt ett antal frågeställningar som vi tillsammans utvecklar, diskuterar och svarar på. Efter varje avsnitt kommer det också finnas tillämpningsuppgifter som du självständigt kan arbeta vidare med. De två sista avsnitten handlar om individuell coaching där vi diskuterar din entreprenöriella profil och hur du med tanke och handling kan sätta igång att ta kontroll över det du kan påverka så att du uppnår de mål du satt upp.

On-line grupper

Fördelarna med interaktiva on-line grupper är många, inte bara att du enklare planerar och kombinerar det med ditt dagliga arbete och andra aktiviteter, du slipper tidsödande resor-och tillkommande kostnader med fysiska möten. Och till skillnad från e-learning (passivt lärande) skapar on-line möten en kanal för aktivt lärande och gemensam diskussion där man kan bolla idéer med varandra vilket genererar ökat engagemang, fler perspektiv, bättre förståelse och mer innovativa resultat.

Kursledare

Om Thomas

Thomas Hagbard har under drygt 20 år arbetat med att hjälpa entreprenörer, organisationer och företagsledare att utforska och utnyttja möjligheter att skapa nya produkter och tjänster. Thomas har faciliterat över 800 workshops samt certifierat över 600 personer i Leading Innovation dvs i förmågan att designa, leda och dokumentera kreativa och innovativa utvecklingsprojekt. Thomas har skrivit tre böcker om kreativa processer och gruppsamverkan.

Om Lars

Lars Hedman är certifierad coach och Lean Business Advisor med stor praktisk erfarenhet av affärsutveckling från både små, medelstora och internationella företag. Sedan några år tillbaka jobbar Lars som konsult och kursledare där han hjälper entreprenörsstödjande organisationer att implementera moderna affärsrådgivningsmetoder och verktyg samt leder kurser och utbildningar inom entreprenörskap och affärsutveckling för bl.a. Folkuniversitetet och Brewhouse .

KURSINNEHÅLL

1. ENTREPRENÖRSKAPETS MÖJLIGHETER

2. ENTREPRENÖRIELL FÖRMÅGA

3. ENTREPRENÖRIELL ESSENTIALISM

4. SJÄLVLEDARFÖRMÅGA

5. INDIVIDUELL SÄTTA IGÅNG COACHING

6. INDIVIDUELL SÄTTA IGÅNG COACHING