UTFORSKA AFFÄRSMÖJLIGHETER

Kursens mål är att hjälpa dig att välja rätt affärsutvecklingsbeslut. Du kommer få lära dig använda metoder och verktyg som fördjupar din kund- och användarförståelse. Tillsammans förvandlar vi dessa insikter till konkreta handlingar som säkerställer att du utformar en önskvärd, funktionell, hållbar och livskraftig affärsidé.

Med det som utgångspunkt erbjuder vi ett intensivprogram med få deltagare och korta arbetspass. Ur kursinnehållet .

Programmet innehåller

Genomförande

Samlingarna genomförs med hjälp av Zoom videokonferensrum. Varje samling innehåller inledande teori – och diskussionavsnitt samt ett antal frågeställningar vi tillsammans utvecklar, diskuterar och svarar på. Mellan samlingarna ges möjlighet till individuell coaching vid två tillfällen där vi hjälper dig med ditt eget affärsutvecklingsprojekt.

För att dokumentera våra aktiviteter, följa upp och ta fram beslutsunderlag kommer du få tillgång till anpassade arbetsdokument och mallar som stöd. Dessa verktyg kommer även finnas tillgängliga efter kursen, så att du kan fortsätta att arbeta vidare med ditt projekt.

On-line grupper

Fördelarna med interaktiva on-line grupper är många, inte bara att du enklare planerar och kombinerar det med ditt dagliga arbete och andra aktiviteter, du slipper tidsödande resor-och tillkommande kostnader med fysiska möten. Och till skillnad från e-learning (passivt lärande) skapar on-line möten en kanal för aktivt lärande och gemensam diskussion där man kan bolla idéer med varandra vilket genererar ökat engagemang, fler perspektiv, bättre förståelse och mer innovativa resultat.

Kursledare

Om Thomas

Thomas Hagbard har under drygt 20 år arbetat med att hjälpa entreprenörer, organisationer och företagsledare att utforska och utnyttja möjligheter att skapa nya produkter och tjänster. Thomas har faciliterat över 800 workshops samt certifierat över 600 personer i Leading Innovation dvs i förmågan att designa, leda och dokumentera kreativa och innovativa utvecklingsprojekt. Thomas har skrivit tre böcker om kreativa processer och gruppsamverkan.

Om Lars

Lars Hedman är certifierad coach och lean business rådgivare med stor praktisk erfarenhet av affärsutveckling från både små, medelstora och internationella företag. Sedan några år tillbaka jobbar Lars som konsult där han bl.a. hjälper entreprenörsstödjande organisationer att implementera moderna affärsrådgivningsmetoder och verktyg samt leder kurser och utbildningar inom entreprenörskap och affärsutveckling.

KURSINNEHÅLL

1. INTRODUKTION UTFORSKA AFFÄRSMÖJLIGHETER

2. KONKRETISERA MÅLGRUPPENS BEHOV OCH KARAKTÄRSDRAG

3. DESIGNA ANVÄNDARENS UPPLEVELSER OCH INTERAKTION

4. IDENTIFIERA DE KRITISKA DELARNA I ERT ERBJUDANDE

5. UTFORSKA ERA ANTAGANDE OCH FORMULERA AFFÄRSHYPOTESER

6. VÄLJA TESTMETOD FÖR ERA AFFÄRS- HYPOTESER

7. VALIDERA OCH VERIFIERA AFFÄRSHYPOTESER

8. FATTA TRYGGA BESLUT UTIFRÅN SAMTLIGA TESTRESULTAT