KURSER

UTNYTTJA ENTREPRENÖRSKAP

handlar om att lära sig fokusera på viktiga entreprenöriella karaktärsdrag och processer för att styra sig själv och företaget framgångsrikt.

UTFORSKA AFFÄRSMÖJLIGHET

handlar om att använda träffsäkra metoder och verktyg för att validera och verifiera önskvärda, funktionella och hållbara affärsideér.

UTVECKLA AFFÄRSPLAN

handlar om att använda enkla metoder och verktyg för att översätta affärsidér till en kraftfull strategi, affärsmodell och en plan för att uppnå målen