UTVECKLA AFFÄRSPLAN

Startdatum 19/10-2021:

Sex gemensamma samlingar under tre veckor , tisdag och fredag 09.00-11.00.

Plats:

ZOOM videokonferensrum

Pris per deltagare
(exkl. moms)

SEK 6 900 kr

Deltagare


Kontaktperson (om annan än deltagare)


Faktureringsinformation


Vilket faktureringsalternativ önskar du?


Meddelande till Zprinta


Betalningsvillkor